Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


Nghị định số 39/2016/NĐ-CP
5701_2016.pdf
Quy định hướng dẫn một số điều của luật an toàn VSLĐ
Nghị định số 37/2016/NĐ-CP
5700_2016.pdf
Quy định hướng dẫn một số điều của luật An toàn vệ sinh lao động
Thông tư số 08/2016/TT-BCA
5699_2016.pdf
Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH
5698_2016.doc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
5696_2016.doc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH
5695_2016.pdf
hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em
Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH
5694_2016.pdf
hướng dẫn về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngời đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH
5693_2016.pdf
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng 1.000 kg trở lên
Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH
5692_2016.pdf
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH
5691_2016.pdf
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH
5690_2016.pdf
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động dối với sàn nâng dùng để nâng người
Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH
5689_2016.pdf
ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000 kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu
Quyết định số 2361/QĐ-TTg
5688_2016.pdf
phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020
QĐ số 64/2015/QĐ-TTg
5687_2016.pdf
sửa đổi bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg
5686_2016.pdf
về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
Thông tư số 59/TT-BLĐTBXH
5685_2016.doc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
5684_2016.pdf
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 112/NĐ-CP
5683_2015.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
TT 28/2015/TT-BLĐTBXH
5679_2015.doc
Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
TT 29/2015/TT-BLĐTBXH
5678_2015.doc
hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...
TT 27/2015/TT-BLĐTBXH
5677_2015.pdf
Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
NĐ 61/2015/NĐ-CP
5676_2015.pdf
Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
84/2015/QH13
5675_2015.doc
Luật An toàn vệ sinh lao động
Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBX
5674_2015.pdf
Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
Nghị định số 119/2014/NĐ-CP
5672_2014.pdf
Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu lại, tố cáo
Thông tư số 41/2014/TT-BCT
5670_2014.pdf
quy định, căn cứ thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam đối với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH
5668_2014.pdf
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH
5667_2014.rar
Ban hành danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy móc công vụ; bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas.
Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
5666_2014.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội
Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
5665_2014.pdf
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-Pu-Chia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 cảu Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH
5658_2014.zip
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH
5657_2014.pdf
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH
5653_2014.pdf
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH
5652_2014.doc
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 05/2014/NĐ-CP
5650_2014.pdf
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Nghị định số 196/2013/NĐ-CP
5649_2014.pdf
Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm
Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH
5644_2014.doc
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP
5636_2013.pdf
Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
5635_2013.pdf
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg
5634_2013.pdf
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP
5630_2013.pdf
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP
5623_2013.pdf
Quy định chi tiết thi hành KHoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc cho thuê lại lao động.
Nghị định số 43/2013/NĐ-CP
5618_2013.pdf
Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Luật số 10/2012/QH13
5613_2013.doc
Bộ Luật Lao Động 2012
TT 29/2012/TT-BLĐTBXH
5610_2013.pdf
Hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các nhân, hộp gia đình và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động
NĐ 103/2012/NĐ-CP
5609_2013.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
Nghi dinh so 70/2011/ND-CP
5606_2011.PDF
Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi lao dong lam viec o cong ty, doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, cas nhan, to chuc co thuye muon lao dong
NĐ 97/2009/NĐ-CP
2ND97CP.doc
Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
NĐ 98/2009/NĐ-CP
2ND98CP.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tề và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
NĐ 34/2008/NĐ-CP
ND34CP-Quy dinh quan ly-tuyen dung nguoi NN tai VN.doc
Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Video