Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


QD 404/QD-TTg
5663_2014.pdf
Phe duyet de anDe an "Ho tro, phat trien nhom tre doc lap tu thuc o khu vuc KCN, KCX den 2020"
Thông tư số 11/2014/TT-BTC
5654_2014.pdf
hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của CP quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT
5651_2014.pdf
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ_CP ngày 23/4/2013 của CP về quản lý và sử dụng nuồn hỗ trợ PT chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP
5645_2014.pdf
đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg
5640_2013.pdf
Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
05/2013/NĐ-CP
5611_2013.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về Đăng ký doanh nghiệp
TT số 04/2012/TT-BKHĐT
5608_2012.pdf
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Nghị định 62/2010/NĐ-CP
5605_2011.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định 53/2007/NĐ-CP
5604_2011.doc
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định 124/2008/NĐ-CP
124_2008_ND-CP_08206755[1].pdf
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
NĐ 29/2008/NĐ-CP
2ND29-2008 Quy dinh ve KCN, KCX va KKT.doc

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

NĐ 78/2007/NĐ-CP
ND78-2007.doc

Về đầu tư theo hình thức Hợp đông Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dưng - Chuyển giao - Kinh doanh.

QĐ 1088/2006/QĐ-BKH
QD 1088-06 BKH Mau VB.doc
Ban hành các mẩu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
NĐ 101/2006/NĐ-CP
ND101-06 Dang ky lai.DOC
Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Lật Đầu tư.
NĐ 108/2006/NĐ-CP
NDCP-108-2006-Luat dau tu.doc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
NĐ 72/2006/NĐ-CP
ND 72-2006-CP-Mo VPDD tai VN.doc
Quy định chi tiết Luật Thương mại và Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
NĐ 131/2006/NĐ-CP
ND131-2006CP_Quy che quan ly nguon von ho tro phat trien chinh thuc.doc
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Quy chế kèm theo).
NĐ 14/2007/NĐ-CP
ND14-2007-ND-CP Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu Luat chung khoan.doc

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

NĐ 111/2006/NĐ-CP
3ND 111-2006 huong dan thi hanh luat.doc

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

NĐ 88/2006/NĐ-CP
ND88.2006 Dangkykinhdoanh.doc

Nghị định này quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Video