Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Vũ Văn Đạm- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng thuộc Ban
Update: 17:30'  |  22/12/2010
Chức năng, nhiệm vụ các Phòng thuộc Ban.
Lãnh đạo Ban
Update: 17:17'  |  22/12/2010
.
Chức năng, nhiệm vụ
Update: 17:9'  |  22/12/2010
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh được ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Update: 16:44'  |  22/12/2010
Lãnh đạo ban gồm : Trưởng ban và 03 Phó trưởng Ban.
Phòng Đại diện và Thương mại
Update: 14:16'  |  21/6/2014
Trưởng Phòng: Vũ Quang Thành.
Thanh Tra
Update: 16:24'  |  22/12/2010
Chánh Thanh Tra: Lê Văn Hưng- Trình độ chuyên môn: Cử nhân KTNT- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
Phòng Đầu tư
Update: 16:22'  |  22/12/2010
Trưởng Phòng: Nguyễn Huy Thái.
Phòng Quy hoạch và Xây dựng
Update: 16:0'  |  22/12/2010
 Trưởng phòng: Ngô Bá Trọng.
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Update: 15:56'  |  22/12/2010
Trưởng Phòng: Nguyễn Mạnh Hoạch- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT xây dựng- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Phòng Doanh nghiệp và lao động
Update: 15:49'  |  22/12/2010
Trưởng phòng: Vũ Anh Tuấn.

Video