Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017

Chế độ báo cáo năm 2016

.

Chế độ báo cáo năm 2016
Update: 11:25'  |  1/3/2016
.
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức tháng an toàn phòng cháy chữa cháy
Update: 9:2'  |  2/8/2016
.
Tham gia ý kiến triển khai hoạt động của Khối thi đua các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Update: 10:29'  |  5/2/2016
.
Tham gia ý kiến triển khai hoạt động của Khối thi đua các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Update: 10:29'  |  5/2/2016
.
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Update: 15:25'  |  28/2/2014
.
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn các KCN, KKT
Update: 15:30'  |  27/7/2015
.
Đăng ký tham dự chương trình học tập, làm việc tại Hàn Quốc và Australia do VCCI tổ chức
Update: 9:29'  |  27/10/2014
Tham dự chương trình học tập, làm việc tại Hàn Quốc và Australia do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức..
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH GIAI ĐOẠN 2016 -2020
Update: 15:38'  |  17/9/2014
.
Chế độ báo năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
Update: 16:4'  |  11/12/2013
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, KKT thực hiện chế độ báo cáo năm 2013 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, cụ thể như sau:.
Công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT năm 2013 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2014.
Update: 15:14'  |  11/12/2013

Để tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân và xét tặng danh hiệu thi đua năm 2013, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hướng dẫn các doanh nghiệp công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2014 như sau:.

Video