Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Hội thảo Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp
Cập nhật lúc: 15:32'  |  22/8/2016


Ngày 18/8/2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp”. Tham dự Hội thảo có sự Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ,TB&XH), Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đại diện các cơ sở đào tạo nghề và một số doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

 

  
Quang cảnh hội thảo


Theo báo cáo tại Hội thảo, trong giai đoạn 2011 - 2015, hệ thống cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đã có bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Mạng l¬¬ưới cơ sở đào tạo nghề đ¬ư¬ợc phát triển nhanh, rộng khắp trên toàn tỉnh, tính đến tháng 5/2016, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 41 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 21 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, : 21 đơn vị, 20 sự nghiệp, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 

  
 

Công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm- Những kết quả đạt được: Hội thảo cũng đã nhận định, kết quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là chất lượng đào tạo nghề trong những năm qua có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về lao động có chất lượng cho thị trường lao động, kỹ năng nghề của học sinh tốt nghiệp các cơ sở đào tạo nghề đã được nâng lên. Hệ thống dạy nghề đã có sự đổi mới mạnh mẽ, chuyển đào tạo từ ngắn hạn, dài hạn sang đào tạo theo ba cấp trình độ đào tạo; chuyển đào tạo theo niên chế sang theo tổ chức đào tạo theo mô đun; chuyển từ đầu tư dàn trải theo trường sang đầu tư tập trung trọng điểm theo nghề; chuyển đào tạo theo hướng “cung” sang theo hướng “cầu” của thị trường lao động, đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm sau đào tạo.
Trong giai đoạn 2011- 2015, các cơ sở đào tạo nghề đã tuyển sinh được 168.626 người, trong đó tuyển sinh cao đẳng nghề đạt 1.684 người; tuyển sinh trung cấp nghề đạt 28.870 người; tuyển sinh sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đạt 138.072. Về cơ cấu tuyển sinh theo trình độ có tỷ lệ người lao động đăng ký học sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề có xu hướng giảm dần, Học sinh học nghề chủ yếu đăng ký tham gia ở trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng (chiếm 81,88%) do có thời gian đào tạo nhanh, để sớm tham gia vào thị trường lao động. Về cơ cấu tuyển sinh theo nhóm nghề, có tỉ lệ học sinh học nghề nhóm nghề Vận hành các thiết bị, phương tiện cơ giới chiếm tỷ lệ cao nhất (38,99%), thứ hai là nhóm nghề Khai thác mỏ (chiếm 20,81%); riêng năm 2015, nhóm nghề Khai thác mỏ, Nông - Lâm - Ngư¬ nghiệp, Công nghệ thông tin tăng so với năm 2014; các nhóm nghề còn lại đều giảm so với năm 2014.
Những khó khăn, tồn tại: Bên cạnh kết quả đạt được, nhìn tổng thể, công tác đào tạo nghề của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của thị trường lao động cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo, cụ thể là chất lượng đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về kỹ năng nghề và kỹ năng mềm; cơ cấu đào tạo theo nghề và trình độ đào tạo chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; Sự hợp tác, gắn kết giữa đào tạo nghề với sử dụng lao động của các doanh nghiệp và thị trường lao động còn hạn chế và chưa đồng bộ; Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu; Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề còn hạn chế…

Đồng tình với nhận định của Ban Tổ chức Hội thảo, Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng- Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề cho rằng việc gắn kết công tác đào nghề với nhu cầu của doanh nghiệp sẽ mang nhiều lợi ích cho cả ba bên: Nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường. Thông qua gắn kết đào tạo, nhà nước thu lại được nhiều lợi ích về mặt xã hội và nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Về phía doanh nghiệp sẽ nắm bắt được khả năng đào tạo của nhà trường, từ đó có kế hoạch phối hợp, tham gia cùng đào tạo sẽ tiết kiệm chi phí đào tạo lại khi tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo nghề. Về phía cơ sở đào tạo huy động nguồn lực từ doanh nghiệp để tăng quy mô và chất lượng đào tạo. Xu thế đào tạo theo mô hình gắn kết giữa “ba nhà” nêu trên đang trở thành xu hướng tất yếu…
 

  
Đ/c Phạm Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo


Đồng chí Phạm Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cũng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đào tạo nghề nẩy sinh nhiều bất cập giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo: doanh nghiệp gặp khó khăn về chất lượng, số lượng trong tuyển dụng lao động, trong khi đó nhiều sinh viên của các cơ sở đào tạo khi ra trường lại gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc làm, các cơ sở đào tạo còn thiếu thông tin về nhu cầu của thị trường lao động… Trước thực trạng đó, nhà nước phải là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Theo xu hướng phát triển chung, thời gian tới các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh là trung tâm thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Các doanh nghiệp trong KCN, KKT có nhu cầu hợp tác, phối hợp đào tạo là rất lớn, do đó các cở sở đào tạo cần nhanh chóng tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động để từ đó có định hướng về quá trình đạo tạo cho phù hợp.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Thế Thịnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội khẳng định, Hội thảo đã góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh trong thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hương đến năm 2030. Tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu thảo luận, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động trong thời gian qua, các chuyên gia về lao động và đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung đề xuất các giải pháp để đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Một số giải pháp cụ thể như: tăng cường đào tạo có địa chỉ, xây dựng mô hình “Trường đào tạo trong DN”; làm tốt hơn công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT; công khai thông tin vị trí việc làm của các dự án để các trường có thể đấu thầu đào tạo theo hợp đồng.v.v….đồng thời triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn định hướng nghề nghiệp; Nhóm giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Triển khai các chính sách của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; Hội thảo cũng đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cơ sở đạo tạo những nội dung cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian tới.
Tại Hội thảo, các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về sử dụng lao động (Tập đoàn Texhong, Sungroup, Tổng Công ty than Đông Bắc…) đã tham gia ký kết biên bản ghi nhớ về việc gắn kết công tác đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp với 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

  
 
   
 

 

 
 
 


DNLD - BQL
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video