Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Góp ý quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật lúc: 16:13'  |  26/3/2013Nhận thức được vai trò vị trí chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, thời gian vừa qua Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển các khu kinh tế cửa khẩu (khu KTCK) nói riêng (đặc biệt chú trọng các khu vực cửa khẩu trọng yếu, đầu tầu) và khu kinh tế (KKT) nói chung (đặc biệt là các khu kinh tế ven biển), trong đó khẳng định phát triển hướng tới hiện đại, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất và đảm bảo phát triển bền vững.

 

Cửa khẩu Móng Cái


Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X cũng đã xác định 5 lĩnh vực được lựa chọn ưu tiên chiến lược, trong đó ‘xây dựng các KCX, các KCN tập trung và các KKT ven biển gắn liền với phát triển các đô thị ven biển’ là một trong năm lĩnh vực được đề cập.

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước, Việt Nam đã xây dựng nhiều chương trình, chiến lược phát triển KT-XH có tầm nhìn và mối quan hệ rộng mở, trong đó có nhiều chương trình nghị sự giữa Việt Nam – Trung Quốc và ASEAN – Trung Quốc, như kế hoạch phát triển “hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Định hướng phát triển khu vực vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ sẽ trở thành khu vực kinh tế năng động, có sức thúc đẩy cả vùng Bắc Bộ. Đây cũng là vùng động lực trong hợp tác phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trước yêu cầu mới và trong tiến trình hội nhập quốc tế, nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần chỉ đạo của kết luận số 47-KL/TW ngày 06/05/2009 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg ngày 29/07/2009 về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Quyết định số 19/2012/QĐ-CP ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Móng Cái nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh bao gồm thành phố Móng Cái và 9 xã, Thị trấn của huyện Hải Hà, hiện được đánh giá là vùng đất có tiềm năng và lợi thế rất lớn để phát triển thành vùng kinh tế động lực ở Bắc Bộ. KKTCK Móng Cái đã và đang có sự chuyển mình rất lớn và được xác định là cửa ngõ chủ lực đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Việc hình thành KKTCK Móng Cái bao gồm thành phố Móng Cái, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và 9 xã, thị trấn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Hình thành một KKTCK phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế so sánh của KKT này (đó là khu vực vừa là cửa khẩu biên giới quốc tế, vừa có cảng biển nước sâu) để phát triển tổng hợp các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghiệp nặng và an ninh quốc phòng.

Là động lực tạo nên một KKTCK tổng hợp trên cơ sở tập hợp sức mạnh liên hoàn từ việc phát huy tiềm năng và lợi thế riêng của từng KKT (khu KTCK Móng Cái và KCN cảng biển Hải Hà). Góp phần thúc đẩy nhanh việc thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới huỵên Hải Hà giai đoạn 2010-2020” theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định 800/2010/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nong thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, về an ninh quốc phòng vùng biên, những yêu cầu về quản lý xây dựng, khai thác quỹ đất và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư cho thấy việc lập “Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái” là cần thiết.

Bấm vào đây để tải về văn bản quy hoạch.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: ubndmc@quangninh.gov.vn


- mongcai.gov.vn
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video