Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Quy hoạch danh mục các khu công nghiệp
Cập nhật lúc: 21:9'  |  9/4/2013

1. Quy hoạch danh mục các khu công nghiệp: Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và bổ sung tại văn bản số 1607/TTg-KTN ngày 09/9/2009 về việc bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Quảng Ninh; văn bản số 141/TTg-CN ngày 23/01/2008 về việc đề án phát triển KCN - Cảng biển Hải Hà . Bao gồm:
(1) Khu công nghiệp Cái Lân - thành phố Hạ Long.
(2) Khu công nghiệp Việt Hưng - thành phố Hạ Long.
(3) Khu công nghiệp Hải Yên - thành phố Móng Cái.
(4) Khu công nghiệp Đông Mai - thị xã Quảng Yên.
(5) Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc - thị xã Quảng Yên.
(6) Khu công nghiệp Hoành Bồ - huyện Hoành Bồ.
(7) Khu công nghiệp Phương Nam - thành phố Uông Bí.
(8) Khu công nghiệp, Cảng biển Hải Hà - huyện Hải Hà.
(9) Khu công nghiệp Quán Triều - huyện Đông Triều.
(10) Khu công nghiệp Tiên Yên - huyện Tiên Yên.
(11) Khu công nghiệp phụ trợ ngành than - thành phố Cẩm Phả.
2. Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp:
(1) KCN Cái Lân: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cái Lân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 7/01/2010 với diện tích là 305,3 ha trong đó diện tích đất CN là 242,8 ha.
(2) KCN Việt Hưng: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Việt Hưng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 26/01/2007. Tổng diện tích 301 ha, trong đó có 191 ha đất sản xuất công nghiệp.
(3) KCN Hải Yên: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Hải Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/6/2012, tổng diện tích Quy hoạch là 182,4 ha, trong đó đất CN 112,7 ha.
(4) KCN Đông Mai: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của KCN Đông Mai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 17/4/2008; Diện tích quy hoạch 160 ha, diện tích đất sản xuất CN là 106,43.
(5) KCN Hoành Bồ: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoành Bồ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 09/8/2010; Diện tích Quy hoạch là 681 ha trong đó diện tích đất công nghiệp là 499 ha.
(6) KCN Phương Nam: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phương Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 22/4/2010, Diện tích Quy hoạch là 709,01 ha trong đó diện tích đất công nghiệp là 459,64 ha.
(7) KCN - Cảng biển Hải Hà: Điều chỉnh Quy hoạch chung KCN - Cảng biển Hải Hà được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 6/02/2012. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN-Cảng biển Hải Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 02/8/2012. Diện tích quy hoạch là 4.988 ha.
(8) Các KCN: KCN - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc – thị xã Quảng Yên; KCN Quán Triều - huyện Đông Triều; KCN Tiên Yên - huyện Tiên Yên; KCN phụ trợ ngành than- thành phố Cẩm Phả: chưa lập quy hoạch xây dựng.
 


-
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 

  Mới cập nhật:


Video