Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Ngành: Xây dựng
Cập nhật lúc: 15:27'  |  23/12/2010

 

C. Ngành: Xây dựng

I. Lĩnh vực: Xây dựng

1

Thủ tục Tham gia ý kiến đối với Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

2

Thủ tục Cấp mới giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

3

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

4

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

II. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Chấp thuận chủ trương, địa điểm và quy mô xây dựng của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

2

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch trong khu công nghiệp, khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

3

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu).

4

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

5

Thủ tục Cấp phép Quy hoạch các dự án đầu tư trong Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc xây dựng công trình các dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu).


-
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video