Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Ngành: Công Thương
Cập nhật lúc: 15:29'  |  23/12/2010
 

B. Ngành: Công Thương ( 15 Thủ tục)

Lĩnh vực: Hội nhập kinh tế-Thương mại quốc tế (15 Thủ tục)

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu D cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

2

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

3

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

4

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến phạm vi các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

5

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài

6

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

7

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

8

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

9

Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không  đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc  các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

10

Thủ tục Bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu.

11

Thủ tục Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh.

12

Thủ tục Điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

13

Thủ tục Cấp Giấy phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

14

Thủ tục Điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

15

Thủ tục Bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu.


-
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video